Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs, verloopt volgens de volgende stappen:

  • Het advies wordt opgesteld door de verwijzingscommissie. Deze commissie bestaat uit de leerkracht van groep 7, de leerkracht van groep 8, de interne begeleider en de directeur. Het voorlopig advies wordt aan het einde van groep 7 gedeeld in een oudergesprek. Hierbij is meestal ook de leerling aanwezig.
  • Mocht het advies met enige twijfel of zorg tot stand zijn gekomen, dan vraagt de school een consultatiegesprek aan met vertegenwoordigers van verschillende scholen van het voortgezet onderwijs.  Dit gebeurt in de periode tussen de herfstvakantie en februari. Uiteindelijk beslist de basisschool wat het advies voor de leerling wordt.
  • In december worden er open dagen gehouden op het voortgezet onderwijs. Deze avonden zijn alleen voor ouders bedoeld.
  • In januari/februari worden er open dagen gehouden op het voortgezet onderwijs. Hier kunnen ouders met hun kind heen gaan, om samen een indruk op te doen van de verschillende scholen.
  • In februari/maart ontvangen de ouders het definitieve advies van de school in een oudergesprek. Ook nu is de leerling hier meestal bij aanwezig.
  • Op basis van dit advies, geven de ouders op een formulier de scholen van hun voorkeur op. Deze gegevens worden verzameld, waarna de indeling plaatsvindt over de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs.
  • In april wordt de Cito-eindtoets afgenomen bij de leerlingen. In mei/juni krijgen de basisscholen hier de uitslag van