Visie

Uw kind, daar draait het om!

Op de Watermolen draait het om u en uw kind. Wij dragen zorg voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van uw kind, op alle vakken en op alle niveaus. Ouders zijn partner in deze ontwikkeling. Wij hechten aan een direct en frequent contact met u. U kunt ook meehelpen en meedenken. De Watermolen heeft een actieve ouder- en medezeggenschapsraad.

Wieken van de molen

De Watermolen heeft vier wieken. De wieken van De Watermolen draaien om:

Veilig
Veiligheid is een voorwaarde om te leren. Wanneer je je veilig voelt, kun je jezelf zijn, durf je vragen te stellen, durf je je kwetsbaar op te stellen; kom je tot leren komen. De school groeit maar heeft een kleinschalig karakter gehouden. De kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar. Er worden regels gehanteerd en is er aandacht voor normen en waarden. Tussen iedere vakantie wordt er aandacht besteed aan het pestprotocol. De Watermolen heeft de beschikking over een gedragspecialist. Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in een officieel document, dat ook met de medezeggenschapsraad is besproken. U vindt deze informatie via de volgende link: Het veiligheidsplan

Sterk in Taal en Rekenen
De Watermolen zorgt voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Hoe verder een kind zich ontwikkelt, hoe meer keuzes het heeft in het leven. Aan de basis van de ontwikkeling staat goed taal- en rekenonderwijs. Wij brengen het niveau van de kinderen cyclisch in kaart en zorgen ervoor dat ieder kind op het eigen niveau werkt. De kinderen die meerbegaafd zijn, werken in een Plusklas of met de speciale methode Levelwerk. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er hulpklassen. De school beschikt over een taal- en rekenspecialist. De onderwijsinspectie spreekt haar goedkeuring uit over de resultaten van onze school.

Midden in de Maatschappij
De school bereidt de kinderen voor op de maatschappij. Naast de traditionele vakken, biedt de school humanistisch vormend onderwijs. Tijdens deze lessen komen verschillende maatschappelijke thema’s aan bod. In de bovenbouw is er bijvoorbeeld aandacht voor alcohol- en drugspreventie. Ook worden verschillende religieuze stromingen behandeld. De kinderen leren op onze school door middel van de computer, maar ook te werken met de computer. Het vak Engels wordt aangeboden vanaf groep 1.

Talent-ontwikkeling
De Watermolen zorgt voor een brede ontwikkeling. De kinderen treden drie keer per jaar op voor de ouders en/of voor elkaar. Er worden uitstapjes gemaakt naar het theater en musea. De school beschikt over een cultuurcoördinator die dit organiseert. Wij organiseren wij techniekmiddagen en verschillende vakdocenten geven aandacht aan de expressieve vakken. Ook is er een gymnastiekdocent verbonden aan de school. Buiten schooltijd is er de mogelijkheid om aan diverse workshops mee te doen. Dit aanbod bestaat onder andere uit sportieve, culturele en leerzame activiteiten.