Tevredenheidsonderzoek

In november 2021 hebben we een tevredenheidonderzoek uitgezet. Hieronder
kunt u de resultaten van het onderzoek lezen.

Algemeen

Doel van het onderzoek:

  • Weten hoe de ouders, de leerlingen en de medewerkers de school ervaren en meten hoe tevreden zij zijn.
  • Weten hoe de school scoort ten opzichte van de landelijke PO (primair onderwijs) cijfers (benchmark)
  • Weten welke verbeterpunten ouders, leerlingen en medewerkers zien voor de Watermolen.
  • Weten hoe de tevredenheid van de ouders sinds de vorige meting is ontwikkeld.
Leerlingen

Het onderzoek is gehouden onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 van de Watermolen. Uiteindelijk hebben 88 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Dit is een percentage van 93%

Algemene tevredenheid

De Watermolen scoort nagenoeg gelijk aan de Benchmark.

De Watermolen Benchmark
8.1 8.2

Hier zijn leerlingen het meest tevreden over:

Thema Aspect Score
Onderwijs Leerzame digitale leermiddelen 9.6
Voorzieningen Mooie gymzaal 9.3
Welbevinden Leerkracht besteed aandacht aan PBS 9.0

Hier zijn leerlingen het minst tevreden over:

Thema Aspect Score
Onderwijs Voel me rustig voor de toets 6.6
Voorzieningen Leuk schoolplein 6.8
Praktische vaardigheden Leren betrouwbare informatie te vinden op internet 6.4

 

Ouders

Het tevredenheidsonderzoek is gehouden onder alle ouders van De Watermolen. 74 ouders hebben de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 46%.

Algemene tevredenheid

De Watermolen Benchmark 2019
7.5 7.6 6.3

Hier zijn ouders het meest tevreden over:

Thema Score
Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht. 8.9
Duidelijke regels op school 8.2
Goede lessen 8.1

Hier zijn ouders het minst tevreden over:

Thema Score
Aandacht voor talenten van kinderen 6.5
Voldoende aandacht voor leerlingen met problemen 6.9

 

Medewerkers

Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van de Watermolen. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijs ingevuld, wat een respons oplevert van 90%.

De Watermolen Benchmark 2019
8.5 8.5 7.0

Hier zijn medewerkers het meest tevreden over:

Thema Aspect Score
Samenwerking Elkaar helpen wanneer dat nodig is. 9.6
Samenwerking Samenwerken binnen team 9.6
Directie Organiseert de school goed 9.4

Hier zijn medewerkers het minst tevreden over:

Thema Aspect Score
Werkbelasting Toekomen aan voorbereiden werk 5.3
College van bestuur Zichtbaarheid op scholen 5.5
Werkbelasting Maatregelen bestuur verlagen werkbelasting. 5.6

 

Vergelijking met de vorige meting

Als we de resultaten vergelijken met de vorige meting (2019) zien we dat:

  • Ouders op alle aspecten hoger hebben gescoord dan in 2019. Er zijn geen aspecten waarop de Watermolen lager scoort.
  • Medewerkers op alle aspecten hoger scoren als het gaat om de professionele cultuur. Daarbij scoren ze dit aspect hoger dan de benchmark
De watermolen Benchmark 2019
8.2 7.8 5.6

 

Actiepunten schooljaar 2021-2022

 

Concreet maken van onderstaande actiepunten/SMART formuleren

Betrokkenen Thema Aspect Voorlopige uitwerking
Leerlingen Praktische vaardigheden Spreekbeurt geven of een presentatie houden Bij de zaakvakken (wereldoriëntatie) spreekbeurten en presentaties inzetten.
Ouders Onderwijs Aandacht voor talenten van kinderen Het onderwijs uitdagender maken voor de leerlingen.
Werknemers Werkbelasting Toekomen aan voorbereiden werk Gesprek met het team – directie
Leerlingen Betrokkenheid leerlingen Met de leerlingenraad in gesprek over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek Bespreken welke ideeën de leerlingen hebben.

 

Actiepunten schooljaar 2022-2023

In het schooljaar 2022-2023 voeren we bovenstaande actiepunten uit. De actiepunten worden meegenomen in het jaarplan.