Bewegingsonderwijs

Groep 1/2

Het bewegingsonderwijs voor de kleuters bestaat uit gymlessen in het speellokaal van de school. De kleuters gymmen in hun ondergoed of sportkleding. Wij vragen de kleuters stevige gymschoenen, voorzien van naam, met een stroeve zool (géén zwarte zool) en zonder veters te dragen. De gymschoenen worden op school bewaard. De kleuters douchen niet na afloop. De kleuters gymmen op de dinsdag en de vrijdag.

Groep 3 t/m 8 (schooljaar 2018-2019)

Voor de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 moeten de kinderen gymkleding én schoenen (zonder
zwarte zool) meenemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het is niet toegestaan zonder gymschoenen in de sporthal te gymmen.

De kinderen douchen na de gymles. Over het omkleden en douchen is een doucheprotocol
opgesteld. Dit vindt u terug op onze website onder het kopje “Hoe is het geregeld met…”.

In het onderstaand overzicht vindt u de gymtijden.

Tijd Dinsdag Tijd Vrijdag
8:30 – 09.45 Groep 3/4 8:30-09.30 Groep 3
09.45-11.15 Groep 8 09.30- 10.45 Groep 5
11.15-12.30 Groep 7 10.45-12.15 Groep 6
13.00-14:20 Groep 4

 

Voor alle kinderen die gaan fietsen hebben wij een veiligheidsvestje. De school beschikt ook over 2 fietsen voor de leerkrachten en 3 kinderfietsen. De kinderfietsen worden beschikbaar gesteld aan de kinderen die redelijkerwijze niet op de fiets naar school kunnen komen.
Wanneer u hier gebruik van wilt maken, wordt u gevraagd dit kenbaar te maken bij de leerkracht.
Wanneer er meer dan drie mensen hierop aanspraak willen maken, wordt er gekeken voor wie dit
het meest urgent is. Wanneer u gebruik maakt van deze leenfiets, wordt u gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van €5 ten behoeve van het onderhoud van de fiets.
Voor kinderen die gebruik maken van voorschoolse opvang, wordt er gezocht naar enig maatwerk.
Ook hierover kunt u contact opnemen met de school.

Extra service

De kinderen van groep 3 en 3/4 zijn al vanaf 8:10 welkom in de kleedkamers van de sporthal. Dit biedt de ouders de ruimte om ook de andere kinderen naar school te brengen.
Voor de ouders met kinderen in de groepen 3 en 3/4, die ook nog jongere schoolgaande kinderen
hebben, bieden wij nog een extra service. Zij mogen hun kind om 8:00 naar het lokaal van juf Irene
brengen, zodat zij hun andere kind rustig naar de gymzaal kunnen brengen.

Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een mailtje sturen naar Irene Groot
i.pijpker@zaanprimair.nl