Schoolgids

Stichting Zaan Primair heeft een centrale schoolgids. Wat in deze schoolgids is beschreven, is voor
alle Zaan Primair scholen hetzelfde. Het gaat om regelingen en afspraken die door het schoolbestuur
voor alle scholen zijn vastgelegd.

Om te zorgen dat de informatie in deze schoolgids actueel is en
blijft, kiest Zaan Primair ervoor de schoolgids online aan te bieden.
Veel van wat u moet weten is voor alle scholen hetzelfde. Natuurlijk zijn er dingen die op de school
van uw kind net even anders zijn. Die zaken vindt u in de gekleurde vakken.

Als u op de onderstaande link klikt, dan ziet u onze schoolgids. Hierin staat veel nuttige informatie over onze school.