Meer- en hoogbegaafden

Wanneer uw kind meer uitdaging kan gebruiken dan het curriculum van de groep, zorgen wij voor een passend aanbod. Wij werken hiervoor met een methode Levelwerk. Dit doen wij vanaf groep 1 tot en met groep 8. In het submenu leest u hier meer over.

Vanaf groep 4 kijken wij middels een screening of uw kind in aanmerking komt voor een onderzoek naar hoogbegaafdheid. Als een onderzoek noodzakelijk is, zal school dit onderzoek laten uitvoeren en de kosten hiervoor dragen.

Mocht uw kind inderdaad hoogbegaafd zijn, dan gaat het deelnemen aan de Plusklas. Meer hierover leest in het submenu.