Vertrouwenscontactpersoon

Meester Dennis (gymleerkracht) en Wendy Haarlem (ouder) zijn de vertrouwenscontactpersonen op de Watermolen. Zij zijn er voor zowel de ouders als de leerlingen. Maar wat is nu precies hun taak?

Voor ouders

De Watermolen hecht veel belang aan een goed contact tussen de school en de ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot een van de contactpersonen.

Kinderen

Wendy Haarlem gaat aan het begin van elk schooljaar de groepen 3 t/m 8 langs om zich voor te stellen. Zij zal de kinderen vertellen wat een contactpersoon doet en waarmee de kinderen bij hen terecht kunnen. De onderstaande onderwerpen komen dan aan bod:

 • Pesten;
 • Geweld;
 • Als je dingen moet doen die je niet wilt;
 • Wanneer iemand aan je zit op een manier die je niet wilt.

Zij vertelt de kinderen wie de contactpersonen zijn en dat de kinderen met hen kunnen praten over wat hen bezig houdt.

De kinderen kunnen dat natuurlijk in eerste instantie doen met hun meester of juf, vader of moeder of iemand anders die ze goed kennen. Wanneer zij dat niet prettig vinden, kunnen zij ook met de contactpersoon in gesprek gaan.

De contactpersoon zal:

 • Goed naar uw kind luisteren;
 • Hen serieus nemen; en
 • Vertellen wat ze het beste kunt doen.

De kinderen kunnen met de contactpersoon in contact komen door:

 • Na schooltijd bij meester Dennis of Wendy Haarlem langs te gaan;
 • Een briefje in de brievenbus doen. Deze hangt in de hal bij de hoofdingang; of
 • Te mailen naar contactpersoon@obsdewatermolen.nl 
 • Wendy Haarlem is tevens te bereiken op: 06-27834021
 • Meester Dennis zal tijdens de gymles ook kort terugkomen op het contactpersoonschap.

De contactpersonen hebben ter ondersteuning van hun werkzaamheden een scholing gevolgd via Zaan Primair. Zaan Primair is het bestuur waar basisschool De Watermolen onder valt.