Vertrouwenscontactpersoon

Meester Léon is de vertrouwenscontactpersoon op de Watermolen. Hij is er voor zowel de ouders als de leerlingen. Maar wat is nu precies zijn taak?

Voor ouders

De Watermolen hecht veel belang aan een goed contact tussen de school en de ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon.

Kinderen

Léon gaat aan het begin van elk schooljaar de groepen 3 t/m 8 langs. Hij zal de kinderen vertellen wat een contactpersoon doet en waarmee de kinderen bij hen terecht kunnen. De onderstaande onderwerpen komen dan aan bod:

  • Pesten;
  • Geweld;
  • Als je dingen moet doen die je niet wilt;
  • Wanneer iemand aan je zit op een manier die je niet wilt.

Hij vertelt de kinderen wie de contactpersoon is en dat de kinderen met hem kunnen praten over wat hen bezig houdt.

De kinderen kunnen dat natuurlijk in eerste instantie doen met hun meester of juf, vader of moeder of iemand anders die ze goed kennen. Wanneer zij dat niet prettig vinden, kunnen zij ook met de contactpersoon in gesprek gaan.

De contactpersoon zal:

  • Goed naar uw kind luisteren;
  • Hen serieus nemen; en
  • Vertellen wat ze het beste kunt doen.

De kinderen kunnen met de contactpersoon in contact komen door:

  • Na schooltijd bij meester Léon langs te gaan;
  • Een briefje in de brievenbus doen. Deze hangt in de hal bij de hoofdingang; of
  • Te mailen naar [email protected] 

De contactpersonen hebben ter ondersteuning van hun werkzaamheden een scholing gevolgd via Zaan Primair. Zaan Primair is het bestuur waar basisschool De Watermolen onder valt.