Jaarverslag

In het jaarverslag van obs de Watermolen leest u voor het afgelopen
jaar de belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen die we hebben doorgemaakt. Dit verslag
biedt een overzicht van de voortgang en prestaties, waarbij we enkele opvallende
gebeurtenissen willen benadrukken die een significante impact hebben gehad op onze
organisatie.

In het verslag zullen we dieper ingaan op de behaalde resultaten,
uitdagingen en onze plannen voor de toekomst.

Als u op de onderstaande link klikt, dan ziet u ons jaarverslag