Blink Wereld

Op de Watermolen werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze
methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse
vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen
uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de
wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief
bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor
een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet
onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.

Wereldoriëntatie in groep 3 en 4

In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op
zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken
een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les
echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt
herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor
de opbouw van woordenschat.

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen.
In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de
ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie
van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als
vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan
ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes
zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een
informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma.
In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je
leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar
school!

Topografie in groep 5 t/m 8

In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema
‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300
belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game
TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal.