De Prinsenstichting

Sinds 2013 is er een samenwerkingsverband tussen OBS de Watermolen en Prinsenstichting. Dit houdt in dat Prinsenstichting een aantal ondersteunende taken uitvoert voor OBS De Watermolen. Cliënten maken samen met een begeleider van Prinsenstichting eenmaal per week het schoolplein schoon. Zij ruimen zwerfafval op, vegen al het zand van het plein en halen onkruid weg langs de hekken van school. Zij dragen hiermee bij aan de veiligheid van de kinderen die tijdens pauzes spelen op het schoolplein.

LogoWie zijn wij

Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio’s Zaanstreek/Waterland en West-Friesland.

Deskundige partner

Een zinvol leven realiseren voor cliënten kunnen, en willen wij niet alleen doen. We werken daarvoor samen in een keten van zorg en hulp als deskundige partner. We dragen ons steentje bij door samen te werken met andere organisaties, instanties en mensen rondom de cliënt. Door onze deskundigheid te delen en op de juiste plaats en op het goede moment in te zetten. Dat doen we in de buurten en wijken waar onze cliënten wonen en werken, midden in de samenleving. Op die manier versterken wij niet alleen de positie van onze cliënten in de maatschappij, maar ook de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Samenwerking OBS de Watermolen

OBS de Watermolen biedt kansen aan cliënten van Prinsenstichting om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van zelfstandig leren werken met ondersteuning op afstand. Tijdens ouderavonden en bijeenkomsten op OBS de Watermolen serveren cliënten onder begeleiding koffie en thee met daarbij heerlijke koeken zelfgemaakt door cliënten van Prinsenstichting.

 

De leerlingen van groep 8 voeren jaarlijks hun musical op aan cliënten van Prinsenstichting. Cliënten participeren op een ontspannen manier met de leerlingen. Tevens vindt elk jaar in de groepen 7 en 8 een informatieles over Prinsenstichting plaats, waarbij leerlingen kennis maken met de doelgroep en vragen kunnen stellen aan een cliënt en begeleider van Prinsenstichting. Tussen de directeur van OBS de Watermolen en de coördinator van Prinsenstichting vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats en wordt er bijgestuurd daar waar nodig is. Zowel OBS de Watermolen en Prinsenstichting zijn enthousiast over de samenwerking! Wilt u als ouder of geïnteresseerde meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met Bianca Retra via de mail [email protected] of per telefoonnummer 075 68 17 720.