Levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.
Levelwerk staat los van andere methodes. De leerlingen werken feitelijk op twee sporen, een ge-compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk.

Vanaf groep 1/2 heeft elke groep zijn eigen “box”. In elke box zitten de juiste materialen, inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen.
Eén keer per week worden vanaf groep 4, de leerlingen een half uurtje uit de klas gehaald voor instructie. Voor dat de instructie gegeven wordt, wordt het werk dat de leerlingen gemaakt hebben, besproken en geëvalueerd.

De leerlingen krijgen per blok zelf een lijst waarop zij kunnen zien wat er in dat blok gemaakt moet worden. Zij krijgen daarin zelf de vrijheid om te bepalen waar zij aan willen werken. De leerlingen werken de rest van de week zelfstandig aan het Levelwerk, wanneer zij hun methode werk af hebben.

Voor groep 3 gaat dit iets anders, aangezien zij pas net leren lezen, schrijven en rekenen. Samen met de leerkracht wordt er overlegd waar zij aan kunnen werken. Zij krijgen per week allemaal hetzelfde werk, zodat de instructie ook niet per kind verschillend is en te lang duurt gezien hun spanningsboog.

Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ieder kind de uitdaging krijgt die het verdient!