Plusklas

Twee tot drie procent van onze leerlingen is hoogbegaafd. Er zijn diverse mogelijkheden om hoogbegaafde kinderen het onderwijs te geven waar zij recht op hebben, om alles uit ze te halen wat er in zit, om deze kinderen gelukkiger te maken. Hiervoor zijn de Plusklassen in het leven geroepen.

Er zijn op dit moment 12 Plusklassen. Er zijn aparte klassen voor leerlingen uit de groepen 5/6 en voor de leerlingen uit de groepen 7/8. Leerlingen komen voor een dagdeel in de week bij elkaar op verschillende locaties. Die locaties zijn altijd in een reguliere basisschool en zijn verdeeld over heel Zaanstad. Zo blijft de afstand die afgelegd moet worden om er te komen beperkt.

Het lesprogramma is gebaseerd op de Doelen en Vaardighedenlijst. (2010, J. te Boekhorst-Reuver) Deze doelen en vaardigheden geven aan waar het onderwijs aan (hoog) begaafden zich op moet richten. Ze zijn verdeeld in drie leergebieden: Leren leren, Leren denken en Leren leven. Binnen dit raamwerk bieden we een uitdagend lesprogramma aan. Ter verduidelijking: daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies ( Leren leren), voor het doen van onderzoekjes en denkvragen oplossen aan de hand van de Taxonomie van Bloom( Leren denken ) en voor de sociale emotionele vorming ( Leren leven ). Om te voorkomen dat de Plusklas een eilandje wordt krijgen de leerlingen elke week opdrachten mee naar de eigen klas. In de tijd die vrij komt door compacten van bijvoorbeeld rekenen en taal kunnen de leerlingen aan deze opdrachten werken. Op die manier hebben de leerlingen ook gedurende de rest van de week een uitdagend aanvullend lesaanbod. Instructie en evaluatie vinden plaats in de Plusklas.

Het initiatief voor deelname aan de Plusklas wordt genomen door de basisscholen. Voor de signalering en diagnostisering wordt gebruik gemaakt van de SiDi3. In oktober wordt er in de klassen aan de hand van een standaardlijst geobserveerd. De leerlingen die opvallen worden uitgebreid bekeken en besproken aan de hand van een stappenplan. Daar worden leerkrachten, ouders en de leerling bij betrokken. Is iedereen het erover eens dat deze leerling mogelijk in aanmerking komt voor de Plusklas dan wordt er een onderzoek aangevraagd bij Blink Uit, een onderzoeksbureau in Purmerend dat valt onder de schoolbegeleidingsdienst. Daar wordt een WISC III afgenomen. De onderzoeksperiode loopt van februari tot en met april. Aan de hand van de uitslag is een leerling wel of niet welkom in de Plusklas. We houden niet persé vast aan een IQ van >130. Saskia Stroombergen van Blink Uit heeft daarbij een adviserende rol. Kinderen die toegelaten worden tot de Plusklas stromen altijd na de grote vakantie in.

Het doel is binnen de reguliere scholen van Zaan Primair de kennis rondom begaafdheid te vergroten. Als die kennis aanwezig is zijn leerkrachten beter toegerust om te signaleren. Begaafde meisjes zullen dan eerder herkend worden, onderpresteren wordt mogelijk voorkomen. Kortom talenten komen meer tot hun recht. Naast kennis hebben leerkrachten informatie nodig omtrent het juiste aanbod en hoe ze dat aan kunnen bieden waardoor de doelgroep in de leerstand komt. Het streven is om meer leerlingen binnen de eigen school een uitdagend aanbod aan te bieden. De verwachting is dat de toeloop naar de Plusklassen op termijn dan zal teruglopen.