Nieuwsbrieven

Ongeveer een keer per twee weken komt er een nieuwsbrief uit.  In deze brief staan zaken, die voor de betreffende periode van belang zijn. De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd.