PBS

PBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in een veilige schoolomgeving staat hoog in het vaandel van de Watermolen.

 

Wat is PBS?

PBS is een preventieve aanpak van gedrag voor het primair, het speciaal en voortgezet onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Hierbij werkt de school actief samen met ouders. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

Dit gebeurt door:

  • de waarden van de school te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes
    van de school
  • dit gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en belonen.

Werken vanuit gezamenlijke waarden
De kracht van PBS ligt in het feit dat het een schoolbrede aanpak is, alle groepen doen er dus aan mee. Met elkaar hebben wij ervoor gekozen om vanuit de waarden respect, veiligheid, betrokkenheid en plezier “gedragsverwachtingen” op te stellen voor alle ruimtes binnen en buiten de school. Hiermee is een rode draad ontstaan die zichtbaar is in alle groepen.

De school betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Daarbij
wordt ook samen nagedacht over manieren waarop ouders het positieve gedrag van hun kind thuis
kunnen stimuleren. Een goede samenwerking tussen school en ouders vergroot de kans op een
goede sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.