Snappet

Wat is Snappet?

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht wordt ontzorgd met een systeem dat inzicht en handelingsperspectief biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te zijn. Ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren, en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat het kind optimaal te ondersteunen en te volgen.

Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen kinderen effectiever kernvakken als taal en rekenen tot zich nemen. Samen met de leerkracht, school en ouders beslist het kind hoe de tijd die vrijkomt te gebruiken: voor het verder verdiepen van de traditionele kernvakken, voor het werken aan nieuwe vaardigheden voor de 21e eeuw, of voor het aangaan van andere persoonlijke uitdagingen die passen bij het kind.

De dienstverlening van Snappet is gebaseerd op hoogwaardige technologie. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform in Nederland dat momenteel meer dan 1.400 basisscholen, 92.000 leerlingen, 9.000 leerkrachten, en 80 eigen professionals dagelijks verbindt. Daarnaast is Snappet in meer dan 10 andere landen actief. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Snappet wil persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal werkelijk mogelijk maken en daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat realiseren.

Klik hier voor een leuke kennismaking met Snappet.