Ondersteuning

Op OBS de Watermolen vindt op veel manieren ondersteuning plaats. 

Wij werken met zorgniveaus, hierdoor hebben wij zicht op de kinderen die sommige zaken nog lastig vinden en kinderen die meer uitdaging aankunnen. Hierbij komen de verschillende aspecten van ondersteuning aan bod: de ondersteuning op groepsniveau, groeps-overstijgende interne ondersteuning en externe ondersteuning. De structuur heeft tot doel de leerkrachten te ondersteunen hoe te handelen als een leerling zich onvoldoende ontwikkelt en meer aandacht nodig heeft