Plan Sociale Veiligheid

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan. Hieronder vindt u het plan van onze school.
Sociale veiligheid veronderstelt:

· Aanwezigheid van een positief en veilig schoolklimaat als basis voor kunnen leren en werken op school.

· Bevordering van positief en veilig gedrag van alle betrokkenen bij de school.

· Bescherming ervaren tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van personen in en om de school.

· Bevorderen van weerbaarheid van leerlingen.

· Psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen die niet door handelingen van andere personen mag worden aangetast.

Als u op de onderstaande link klikt, dan ziet u ons Sociale Veiligheidsplan.