Tussentijds overstappen

Wij krijgen regelmatig het verzoek van ouders die lopende de schoolloopbaan van hun kinderen willen overstappen naar onze school. De basisscholen binnen Zaanstad hebben afgesproken om in de loop van een schooljaar geen leerlingen van school te laten wisselen. Het doel van deze afspraak is om de continuïteit van het leerproces en het klimaat in de groep te garanderen. Uitzonderingen hierop vormt een verhuizing, een medische indicatie, of een situatie waarbij de ontwikkeling van een leerling in sterke mate bedreigd wordt.

Wij vinden dat bij een overstap het belang van zowel de leerling die nieuw in een klas komt, als de leerling die al in de klas zit gediend moet zijn. Binnen de school hanteren we daarom de volgende procedure:

  • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouders en de directie van de school. De directeur deelt informatie over de school en er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Na dit gesprek nemen de ouders en de directie de tijd om na te denken of een overstap in eerste instantie een goed idee lijkt;
  • Wanneer de ouders en de directie een overstap als mogelijkheid zien, neemt de Watermolen contact op met de school waar de leerling op dit moment zit, om te spreken over de onderwijsbehoefte van het kind. De ib-er, de leerkracht en de directie kijken dan of dat wat de leerling nodig heeft, past bij de groep die op dat moment op de school zit. Dit is een heel belangrijke afweging. Wanneer dit niet goed bij elkaar past, geven wij aan dat wij een match niet als mogelijkheid zien.
  • Indien de onderwijsbehoefte past binnen de huidige groep, vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en de ouders. Vaak is de directeur of de ib-er hierbij aanwezig.
  • Wanneer na deze fase iedereen positief tegenover een overstap staat, kan de leerling in onderling overleg starten op onze school. Er wordt meestal voor gekozen om te starten na een vakantie. Een of meerder wen/kennismakings-momenten, kunnen deel uitmaken van dit proces.

NB In principe neemt de school geen kinderen aan in groep 8. Dit schooljaar staat in het teken van de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en het afscheid nemen van de basisschool.  Voor een goede verwijzing vinden wij het noodzakelijk om de leerling meerdere jaren onder onze vleugels te hebben gehad. Ook vinden wij dat het proces van een nieuwe plek vinden in een klas en tegelijkertijd afscheid nemen van de school, niet goed bij elkaar past. Daar waar het welbevinden van een kind in het gedrang is, bijvoorbeeld bij zeer ernstige vormen van pesten, wordt hier na goed overleg, soms een uitzondering op gemaakt.