Onze Visie

Wij stimuleren de sfeer van openheid en nieuwsgierigheid naar de ander. Dit op een wijze waarin elk kind en zijn of haar ouders wordt gezien en wordt gehoord. Wij leggen de verbinding tot begrip en saamhorigheid.

Anti-pest protocol

Om goed te kunnen functioneren heeft een kind allereerst zo’n veilige en ‘warme’ omgeving nodig. Het moet met plezier naar school gaan. De kleinschaligheid van de beide vestigingen vormt wat dat betreft een stevige basis.

Gezonde school

Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

Visie

OBS De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Ouders

OBS De Lindenboom is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Groepen

Openbare basisschool De Lindenboom is de eerste school in Zaanstad die uw kind volwaardig basisonderwijs aanbiedt vanaf 3 jaar en 9 maanden. In de Startgroep krijgt uw kind drie maanden extra onderwijstijd voordat het met de basisschool begint.

Nieuws

Kick off touwtje springen 2.0

Op woensdag 30 mei organiseert Sportbedrijf Zaanstad in samenwerking met de basisscholen Dynamica XL, De Golfbreker, OBS De Watermolen en Pro Jump de kick-off voor het Festijn Touwtjespringen van Westerkoog. Wie gaat de beste touwtje springer worden? Dit is de...

Lees meer

Actie red de tijger

Hoi, ik ben Chiara ik kom uit groep 3/ 4 samen met mijn klas ga ik actie ondernemen want de tijger heeft ons nodig . Want er zijn nog maar 3900 tijgers in het wild. En WNF (het wereld natuur fonds) wil het verdubbeld hebben. Mijn actie: De koning van de jungle heeft...

Lees meer

Poetsbus

De Poetsbus is onderweg naar de Watermolen! Op 14 mei parkeert de Poetsbus haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor de deuren van de Watermolen. Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de Noord-Hollandse jeugd. Dit is hard nodig,...

Lees meer

Kalender