Sinds vorig jaar doet De Watermolen mee aan de pilot Bouw!

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen of klasse-assistenten). Bouw! bestaat uit 525 online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Het is wetenschappelijk aangetoond dat met Bouw! ernstige leesproblemen kunnen worden voorkomen.  Leerlingen werken met de ondersteuning van hun persoonlijke Bouw!tutor aan gevarieerde opdrachten voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Dit gebeurt zowel op school als thuis.

In januari start een aantal kinderen uit groep 3 met dit programma, de ouders worden hier binnenkort van op de hoogte gebracht. In januari vindt ook de screening van de kinderen uit groep 2 plaats. Kinderen die naar aanleiding van deze screening in aanmerking komen voor Bouw! starten dan in februari.

Mocht u het leuk vinden om u aan te melden als tutor, meld u dan aan bij Mariska (groep 1/2b). U werkt dan 1 à 2 keer per week een half uurtje met kinderen op de computer, een duidelijk informatiemoment volgt.