Wie werkt wanneer?

Schooljaar 2016-2017

In de onderstaande overzichten vindt precies u terug wie wanneer aanwezig is.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 1/2 a Irene Irene Kirsten Irene Irene
 1/2 b José José Mariska Mariska Mariska
1/2 c Kirsten Kirsten Linda Linda Linda
 3 Patricia Femke Patricia Patricia Patricia/Femke
 4 Marcelle Marcelle Marcelle Marcelle Miranda
 5 Femke Mara Mara Mara Femke/Mara
 6 Keresztély Keresztély Keresztély Keresztély Keresztély
 7 Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid/Kirsten
 8 Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne

 

Toelichting

  • Mara staat één keer in de maand op vrijdag voor de groep. Op de dagen dat Femke werkt, houdt Mara zich bezig met de coördinatie van de naschoolse activiteiten.
  • Ongeveer om de week heeft Ingrid bapo. Op deze dagen staat Kirsten voor de groep.
  • Patricia is rekenspecialist en is ongeveer een keer per maand vrij geroosterd om vanuit haar expertise werkzaamheden te verrichten. Op die dag staat Femke voor de groep.
  • Mara is taalspecialist en is ongeveer een keer per maand vrij geroosterd om vanuit haar expertise werkzaamheden te verrichten. Op die dag staat Femke voor de groep.

Overige personeelsleden

Directeur Matthieu van Wijhe op maandag t/m donderdag
Intern Begeleidster Miranda Mulder op donderdag & vrijdag
Vakleerkracht gymnastiek Dennis Brand
Bapo-vervanging Miranda Mulder (zie jaarkalender)
ICT-coördinator Femke de Waal
Administratie & conciërge Monique de Leeuw op ma t/m vrijdag
Onderwijsondersteuningsarrangementen Manouk Oud