Visie

Uw kind, daar draait het om!

Op de Watermolen draait het om u en uw kind. Wij dragen zorg voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van uw kind, op alle vakken en op alle niveaus. Ouders zijn partner in deze ontwikkeling. Wij hechten aan een direct en frequent contact met u. U kunt ook meehelpen en meedenken. De Watermolen heeft een actieve ouder- en medezeggenschapsraad.

U vindt onze visie verder uitgewerkt onder het kopje “De Wieken van de Watermolen”.