Verlof & Verzuim

 

Verlof

Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar wordt.

Het aanvragen van verlof voor uw kind is daarom aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent binnen de regelgeving van de leerplicht. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. Een link naar de verlofwijzer vindt u op de site van de gemeente Zaanstad. U vindt hier ook het verlofformulier. Een papieren exemplaar kunt u opvragen bij de administratie of de directeur van de school.

Verzuim

Wanneer uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, moet de school dit melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad. Dit kan leiden tot boetes voor u als ouder.

Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of tandarts, niet op school komt, wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Wanneer uw kind zonder afmelding wegblijft, maken wij ons zorgen!