Tevredenheidsonderzoek

In 2017 hielden we weer ons tweejaarlijks tevredenheids-onderzoek onder de ouders, het personeel en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Dit onderzoek hebben we “webbased” laten uitvoeren door DUO-onderwijsonderzoek.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de scores:

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemiddeld 8.2
Algemene tevredenheid
Leerkrachten
Sociaal-emotioneel
Onderwijs
Sfeer
Extra Voorzieningen
Voorzieningen
8.3
9.1
8.6
8.2
8.0
7.7
7.6

 

Oudertevredenheidsonderzoek
Algemene tevredenheid
Onderwijs
Toetsen
Algemene ontwikkeling
Leerkracht
Begeleiding
Communicatie
Sfeer
Sociaal-emotioneel
Voorzieningen
Schoolleiding/directie
Omgeving school
Identiteit
Gemiddeld 7.8
7.9
7.8
7.4
7.7
8.6
7.5
8.0
8.3
7.2
7.8
8.3
7.5
7.8

 

Het team en de medezeggenschapsraad hebben zich gebogen over de uitkomsten. In grote lijnen is te zien dat wij op veel vlakken beter scoorden dan in het vorige tevredenheidsonderzoek. Daarnaast scoorden wij ook op veel onderdelen hoger dan de benchmark (het gemiddelde aan deelnemende scholen).

De deelaspecten van het onderzoek vormen handvatten voor het nieuw te vormen beleid van De Watermolen. De te nemen acties worden meegenomen in de jaarplannen van 2017-2018 en 2018-2019.