De Taal- en Rekenacademie

 De Watermolen heeft een eigen Taal- & Rekenacademie. De academie richt zich op het aanbieden van extra taal- en/of rekenlessen na schooltijd. De taal- en rekenacademie vindt op maandagmiddag plaats volgens het onderstaande rooster:

14.20 – 15.00     groep 3 & 4        aanbod gericht op lezen;

15.00 – 15.45     groep 4 & 6        aanbod gericht op rekenen; en

15.45 – 16.30     groep 5 & 6        aanbod gericht op begrijpend lezen.

Om deel te kunnen nemen aan de academie hebben de leerkrachten op basis van de CITO-toets-gegevens een voorselectie gemaakt van kinderen, waarvan zij inschatten dat ze baat zullen hebben bij het aanbod.

Bij de Taal- en Rekenacademie wordt gewerkt in blokken. Het eerste blok duurt tot de voorjaarsvakantie. De hierop volgende blokken zullen van vakantie tot vakantie lopen. Na ieder blok wordt er opnieuw gekeken welke leerlingen baat hebben bij de extra lessen van de academie.

De organisatie van de Taal- en Rekenacademie wordt gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente. Deze subsidie dekt niet alle kosten. Daarom wordt per les een eigen bijdrage van €2,50 gevraagd.

 

Wilt u meer informatie over de Taal- en Rekenacademie of uw kind (alsnog) aanmelden, dan kunt u een mailtje sturen naar r.reitsma@zaanprimair.nl