School maatschappelijk werk

De school kan een beroep doen op de deskundigheid van een schoolmaatschappelijk werker. Deze kan worden ingezet voor het geven van informatie en advies aan leerlingen, ouders, intern begeleiders en leerkrachten over gedrag en opvoeding.
Daarnaast biedt de schoolmaatschappelijkwerker ondersteuning in het traject rond leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door kortdurende hulpverlening, het verrichten van onderzoek en deelnemen aan het overleg van het Breed ondersteuningsteam.