Scholen vergelijken

Op de website scholenopdekaart kunt u de scholen in de buurt onderling met elkaar vergelijken.
U zult zien dat De Watermolen prima eindresultaten heeft.