Plusklas

Twee tot drie procent van onze leerlingen is hoogbegaafd. Er zijn diverse mogelijkheden om hoogbegaafde kinderen het onderwijs te geven waar zij recht op hebben, om alles uit ze te halen wat er in zit, om deze kinderen gelukkiger te maken. Hiervoor zijn de Plusklassen in het leven geroepen.

Eén ochtend per week gaan hoogbegaafde kinderen naar deze Plusklas. Daar komen zij bij elkaar met gelijkgestemden en krijgen zij de uitdaging die zij nodig hebben. Dit alles onder leiding van een daartoe opgeleide leerkracht. De Plusklassen van Zaan Primair richten zich op de leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8. In een later stadium kan daar een uitbreiding op plaatsvinden.