Wie is de OuderCommissie


hester
Ik ben Hester, getrouwd met Niels en de moeder van Daan (groep 4) en Rens (groep 1b). Verder ben ik werkzaam als analist in het AMC bij Klinische Genetica waar we onderzoek en diagnostiek doen naar erfelijk verhoogd cholesterol.

Toen Freekids startte op de Watermolen zijn wij gelijk overgestapt omdat we samenwerking en een goede overdracht tussen school en BSO belangrijk vinden. We hebben dus de start, uitbreiding en verhuizing van Freekids van school naar de nieuwe lokatie van dichtbij meegemaakt. Daarom vind ik het belangrijk dat wij als ouders/verzorgers ook een stem hebben en ideeën en suggesties kunnen geven, direct of via de oudercommissie!

suzanneIk ben Suzanne, getrouwd met John. Wij zijn de trotse ouders van Sien (groep 4), Niek (groep 3) en Hielke (nog niet op school).
Vier dagen in de week ben ik aan het werk als Clinical Study Manager bij een biotechbedrijf in Amsterdam.
Sien en Niek gaan met veel plezier op dinsdag en donderdag naar de naschoolse en op donderdag ook naar de voorschoolse bij Freekids. Het lokaal is ze zeer vertrouwd omdat ze hier al op de peuterspeelzaal zaten en ook een tijdje bij de Orka in dit lokaal opgevangen zijn. Naarmate meer vriendjes en vriendinnetjes naar Freekids gingen, vroegen ze steeds vaker of ze ook naar Freekids mochten. Omdat we het prettiger vinden dat ze niet de hele dag in de school zijn, was de overstap naar dit lokaal (en de verhuizing van de Orka naar de Golfbreker), dé aanleiding om over te stappen.
Ik vind het belangrijk dat de kinderen op een leuke en veilige manier worden opgevangen en dat de kinderen onderling goed met elkaar om gaan. De leidsters bij Freekids hebben dit ook hoog in het vaandel staan en het is fijn om ze hierbij via de OC te ondersteunen.

yvetteIk ben Yvette, niet getrouwd, maar wel een vriend, Sander. Samen hebben wij Nova (groep 1/2b) en Than (gaat nog niet naar school).
Ik werk 3 dagen op een basisschool in Amsterdam als kleuterleerkracht. Op donderdag en vrijdag gaat Nova naar de naschoolse.
Toen Nova nog maar net op de opvang zat keek Agnes mij met haar lieve ogen aan of ik ook in de OC wilde. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om betrokken ouders te hebben en wil daarom ook graag Agnes en andere ouders bij te staan bij hun zorg en maar ook plezier op Freekids de Watermolen.