Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie teamleden. De MR bespreekt zaken aangaande de school, bewaakt het beleid en het besluitvormingsproces in de school. De MR werkt actief en nauw samen met de directie van OBS De Watermolen. Klik hier voor het MR Werkplan, voor meer informatie omtrent de MR.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is een afvaardiging van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Zaan Primair vertegenwoordigd.

Leden

Ouders Leerkrachten  
  • Amber Zaal-Fijma
  • Barry Pouwels (voorzitter)
  • Sharada van Egmond-Rijkhoff (secretaris)

v.l.n.r. Sharada, Barry, Amber

 

  • Femke de Waal
  • Keresztély van Zaane (a.i.)
  • Marcelle Bleeker

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres MR: mr@obsdewatermolen.nl
Telefoonnummer voorzitter MR: 06 – 5113 6118
Twitter @MRDeWatermolen (volg ons om eerder op te hoogte te zijn)

 

Vergaderplanning

Hieronder ziet u de agenda van de eerst komende vergadering:

 

.
Notulen

MR Notulen 26-06-2017

MR Notulen 22-05-2017

MR Notulen 27-03-2017

MR Notulen 08-12-2016

MR Notulen 29-09-2016

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2015-2016