Methoden-overzicht

Op De Watermolen werken we met hedendaagse methoden. Wanneer u in het overzicht op de desbetreffende methoden klikt, wordt u doorgelinkt naar een website waar u meer informatie vindt.

• Aanvankelijk lezen: ‘Veilig Leren Lezen
• Voortgezet technisch lezen: Leesparade
• Rekenen: Pluspunt
• Taal: Taal op Maat
• Spelling: Spelling op Maat
• Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL, Oefenboekjes Cito begrijpend lezen
• Schrijven: Pennenstreken
• Geschiedenis: Brandaan
• Aardrijkskunde: Meander
• Biologie: Naut
• Verkeer: Klaar… Over
• Engels: Take it Easy
Kleuterplein voor de groepen 1 en 2