Hulpklassen bij taal-, lees-, spellings of rekenproblemen

Er is de mogelijkheid om leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal, lezen en spelling aan te laten sluiten in de hulpklas. Leerlingen die vallen in de groep van 10-25% zwakste lezers en spellers kunnen worden aangemeld. Er moet duidelijk een didactische achterstand geconstateerd zijn op het gebied van lezen en spellen, al dan niet gecombineerd met werkhoudingsproblemen, lichte gedragsproblemen en motivatieproblemen. Een aanmelding bij de Hulpklas is aan voorwaarden verbonden.