Leerlingenzorg

Ieder kind verdient goed onderwijs; ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het idee achter het passend onderwijs. Het uitgangspunt is dat we de mogelijkheden van kinderen vooropstellen. Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of gedragsproblemen, maar ook bij talentvolle leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Als het kan op een gewone school in de eigen buurt en waar nodig met extra ondersteuning.

De Watermolen heeft in een plan beschreven hoe wij de leerlingenzorg vormgeven. U vindt dit plan middels de link ondersteuningsplan. Ons onderwijs is continue in beweging. Dit betekent ook dat het plan een levend document is. Ieder jaar wordt er een update geplaatst.