Bewegingsonderwijs

Groep 1/2

Het bewegingsonderwijs voor de kleuters bestaat uit gymlessen in het speellokaal van de school. De kleuters gymmen in hun ondergoed of sportkleding. Wij vragen de kleuters stevige gymschoenen voorzien van naam, met een stroeve zool (géén zwarte zool) en zonder veters te dragen. De gymschoenen worden op school bewaard. De kleuters douchen niet na afloop.

Dinsdag Vrijdag
Groep 1/2 a Groep 1/2 a
Groep 1/2 b Groep 1/2 b
Groep 1/2 c Groep 1/2 c

Groep 3 t/m 8 (schooljaar 2016-2017)

Voor de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 moeten de kinderen gymkleding én schoenen (zonder zwarte zool) meenemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het is niet toegestaan zonder gymschoenen in de sporthal te gymmen.

De kinderen douchen na de gymles. Over het omkleden en douchen is een doucheprotocol opgesteld. Dit vindt u terug op onze site onder het kopje “Hoe is het geregeld met…”.

Tijd Dinsdag Tijd Vrijdag
8:30 – 09.45 Groep 4 8:30-09.30 Groep 3
09.45-11.15 Groep 7 09.30- 10.45 Groep 5
 10.45-12.15  Groep 6
 12:50-14:20  Groep 8

 

Organisatie

  • De groepen 3 & 4 starten de dag met de gymles. Wij vragen van u als ouder om uw kind naar de gymzaal te brengen. Dit scheelt i.i.g. een half uur lopen. De kinderen zijn vanaf 8:20 welkom, zodat eventuele broertjes en zusjes daarna naar school gebracht kunnen worden. Omdat we samen terug lopen, is het is dus niet de bedoeling dat de kinderen op de gymdag zelf met de fiets naar school komen.
  • Groep 5 gaat het eerste half jaar nog lopen, zodat zij de route goed kennen, voordat er gefietst gaat worden. Vanaf de kerstvakantie gaan ook deze kinderen op de fiets. Er fietsen 2 leerkrachten met hen mee.
  • De groep 6 t/m 8 gaan op de fiets naar de gymzaal. Voor de kinderen zullen duidelijk herkenbare hesjes aanwezig zijn. Er fietsen 2 leerkrachten met hen mee.
  • M.b.t. Groep 8 wordt t.z.t. toestemming gevraagd aan de ouders om vanaf de gymzaal alleen naar huis te mogen fietsen. Dit scheelt veel onderwijstijd en kan gezien worden als een opstap naar het zelfstandig naar het voortgezet onderwijs fietsen.
  • Wij hebben een offerte aangevraagd voor 2 fietsen voor de leerkrachten en 5 kinderfietsen. Wij leggen deze offerte neer bij de gemeente met de vraag dit te financieren. Deze fietsen zullen onder voorwaarden beschikbaar worden gesteld aan mensen die door omstandigheden niet zelf met de fiets naar school kunnen komen. Wij weten nog niet of de gemeente deze aanvraag zal honoreren.
  • In principe gaan de gymlessen altijd door, ook als het regent. Het is dus zaak om uw kind regenkleding mee te geven in geval van regen.

Sportactiviteiten

Naast de gymnastieklessen onder schooltijd en sportieve activiteiten uit ons naschools aanbod, biedt de Watermolen nog een aantal extra activiteiten aan, te weten;

  • Schoolvoetbal in april;
  • Schoolkorfbal in mei;
  • Sportdag/Koningsspelen april;
  • Schooltennis gr. 3 t/m 5 rond maart.