Grenzen aan groei

De Watermolen is een openbare school. Dit betekent dat wij niet mogen werken met een wachtlijst. Het is echter wel zo dat wij de laatste tijd veel inschrijvingen binnen krijgen. Daardoor zullen we wel tijdig moeten kijken naar de haalbaarheid van deze groei. Hierbij hanteren wij een aantal uitgangspunten:

  • Als school vinden wij dat er voor iedere klas een lokaal beschikbaar moet zijn. Er zijn tijdelijke oplossingen mogelijk met het werken op de gang, dit mag echter geen permanent karakter krijgen.
  • Ook vinden wij dat een klas in principe niet groter mag worden dan 30 leerlingen. Wanneer wij weten dat een leerling lopende het jaar verhuist, is een uitzondering hierop mogelijk.
  • Bij de kleuterklassen kan het leerlingenaantal soms boven de 30 leerlingen komen. Dit komt omdat de groepen lopende het schooljaar verder gevuld worden. Hierdoor zijn er soms niet genoeg leerlingen zijn om een extra groep samen te kunnen stellen. Dan kiezen wij voor andere oplossingen, zoals de inmiddels welbekende groep-3-voorbereidingsgroep.