Integraal Kind Centrum

De Watermolen ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor verschillende diensten. Denkt u daarbij aan zaken als voorschoolse opvang, naschoolse opvang, peuterspelen en wellicht in de toekomst ook kinderdagopvang. Ook diensten als logopedie en zwangerschapscursussen behoren tot de mogelijkheden.

De school werkt nauw samen met FreeKids. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peuterspelen aanbiedt voor onze school. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

De Watermolen vindt het belangrijk om een spilfunctie in de buurt te hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld met diverse winkels en instellingen uit de directe omgeving samengewerkt. De Bruna geeft incidenteel kortingen op kinderboeken en cliënten van de Prinsenstichting onderhouden ons schoolplein. Een logopediepraktijk begeleidt leerlingen van onze school en sommige leerlinge maken gebruik van speltherapie. Dit zijn enkele voorbeelden van ons aanbod.

Deze bedrijven en instellingen vormen geen onderdeel van de school; zij werken onder eigen verantwoordelijkheid. Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij werken als school nauw met hen samen, om een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fKijYr7WU9o]